SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Clinic Metal Drums

Trummisen Simon Corner som medverkar i skolans Cello Metal håller en clinic för skolans alla slagverkare.