SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Kammarmusik i passionstider – Haydn

Denna dymmelonsdag fortsätter elever från Musikkonservatoriet Falun att spela kammarmusik i olika ensembler. Ikväll av tonsättaren Joseph Haydn. Fri entré – insamling till musikverksamheten i Stora Kopparbergs församling.