SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

SKOLLUNCH

Beträffande skollunch har skolan fått restriktioner från Gastronomen om vad som gäller skollunchen från och med torsdag 19 mars 2020:

  • Skollunchen sker mellan kl 10:30–11:00 torsdag och fredag. Det är viktigt att ni äter på just denna tid samt att ni ser till att handsprita er innan ni går in i matsalen.
  • Ni som har specialkost måste meddela Gun på expeditionen senast kl 08:30 på morgonen om ni ska äta eller inte.
  • Det är viktigt att ni andra även meddelar om ni ska äta eller inte; några av er kan ju ha åkt hem och följer distansundervisning hemifrån.

Dagschemat ser ut som följer:

  • Lektioner: 8:30-10:00 enligt ordinarie schema.
  • Lunch: 10:30-11:00.
  • Lektioner som startar mellan 10:00–12:20 flyttas fram en timme (= 60 minuter) det vill säga lektioner startar 11:30 i stället för 10:30.
  • Från och med 13:20 och framåt gäller ordinarie tider och schema.