SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

TOPPSTATISTIK!

Musikkonservatoriet Falun ligger högt över riksgenomsnittet i alla avseenden. Detta framgår av den elevenkät som skolverket genomförde VT 2015. Läs här!66. Musikkonservatoriet