SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Antagningsprocessen

Antagningsprocessen år 2021

Antagningsprov till Musikkonservatoriet Falun – så går det till:

Antagningen till Musikkonservatoriet Falun sker i år 2021 helt digitalt.  Senast 7 mars, 2021 vill vi att du har lämnat in ditt digitala spel- eller sångprov.  Du bjuds sen in till en online-intervju i mitten av mars. Då får du träffa en jury bestående av tre lärare vid skolan samt en elevrepresentant.
Vi har i år inte möjlighet att genomföra antagningsprov på plats här på skolan, men du är varmt välkommen att besöka oss på en pröva-på-dag eller att boka en digital provlektion med någon av våra lärare. Läs mer om det här! .

Antagningsprovet 2021 består av två delar:

 1. Digitalt spelprov/sångprov på ditt huvudinstrument (video).
  Provet i huvudinstrumentet består av två eller tre kontrasterande stycken som du själv valt. Du lägger upp filmen/filmerna på Youtube och skickar sen länken till oss via mejl. Detaljerade instruktioner för varje instrumentgrupp finns här.
 2. Online-intervju med juryn, bestående av tre lärare vid skolan samt en elevrepresentant.
  Du blir inbjuden till en intervju någon av dagarna 15-17 mars. Inbjudan skickas ut efter att du skickat oss länken till dina filmer.

Du som blir antagen till utbildningen kommer senare under våren att få göra två diagnostiska musikteori-prov hemifrån, som vi sen använder för att dela in eleverna i undervisningsgrupper. Proven ligger alltså inte till grund för själva antagningen.

 • Skriftligt gehörsprov.
  Här är det dina gehörskunskaper som testas. Provet tar ca 50 minuter. Läs mer nedan.
 • Frivilligt satsläraprov.
  Satsläraprovet är frivilligt och ligger senare till grund för i vilken satsläragrupp skolan ska placera dig.

Mer information för dig som söker inriktning KOMPOSITION: 

Du som söker kompositionsutbildningen förväntas göra både de antagningsprov för huvudinstrument som är listade i punkterna 1–2 här ovan, och ett särskilt kompositionsprov.

Ansökan till kompositionslinjen är indelad på följande sätt:

 1. Arbetsprover. Egenkomponerad musik, ca 2-5 stycken, skall vara skolan tillhanda senast 7 mars 2021. Arbetsprover skickas digitalt i form av partitur (pdf) eller inspelning (mp3, Youtube, notskrivningsfil eller dylikt), men helst både och. Stora filer som inte ryms i ett mail kan skickas via t ex sprend.com till mattias.lysell@musikkonservatoriet.se
 2. Kompositionsprov. Analysprov då du ska lyssna på ett musikstycke, vilket du sedan ska redogöra kortfattat för muntligt i samband med intervjun. Inga förkunskaper krävs för detta. Inspelningen skickas till dig via mail som mp3-fil i samband med att du blir kallad till ansökningsprov.
  Dessutom en frivillig arrangeringsuppgift, om du har tillräckliga förkunskaper gör du även denna uppgift.
 3. Online-intervju. Vid detta tillfälle får du träffa lärare i komposition och berätta lite om din bakgrund och vad du har för framtidsplaner. Du får även möjlighet att utveckla dina tankar bakom inskickade kompositioner. (Du som söker komposition kommer alltså att göra två intervjuer, dels för ditt huvudinstrument och dels för komposition).)
 4. Spelprov. Provet på huvudinstrument består av två kontrasterande stycken du valt själv. Ett av styckena kan också vara en egen komposition. I övrigt se ovan.

Mer information om Gehörsprovet (som du gör om du blir antagen till Musikkonservatoriet)

Provet är i första hand till för att se var sökanden står i förhållande till andra sökande, och används för att vi ska kunna dela in eleverna i kunskapsmässigt jämna undervisningsgrupper. Det är bara om du blir antagen som du behöver göra gehörsprovet. Mer info skickas till dig senare.

Testet är i mesta möjliga mån utformat så att man inte behöver vara särskilt notkunnig, Man behöver heller inte notera något i notskrift.
Istället är uppgifterna utformade så att man ska kryssa för, eller ringa in olika sorters alternativ:

 • Skalor. En skala är noterad korrekt. Den spelas och en ton ändras. Ringa in den tonen som ändras.
 • Skalor. En skala är noterad korrekt. Den spelas och två toner ändras. Ringa in de toner som ändras.
 • Intervall. Avgör vilket intervall av två som är störst i omfånget.
 • Taktarter. Avgör vilka taktarter som de olika musikstyckena har.
 • Rytm. En rytm spelas och tre alternativ till notering finns. Ringa in den rytmnotering som motsvarar det klingande exemplet.
 • Dur och moll. Några ackord spelas. Skriv D för dur, och M för moll.
 • Upptakter. Några starter från Mozarts stråkkvartetter spelas. Avgör om styckena har upptakt, eller börjar på slaget.
 • Melodier: tonminne. En kort atonal melodi spelas. Kryssa för ifall den sista tonen är högre, lägre eller likadan som den första.
 • Melodier. En melodi spelas korrekt som den är noterad. Andra gången ändras en ton. Ringa in den tonen som ändras.
 • Melodier. En melodi spelas korrekt som den är noterad. Andra gången ändras två toner. Ringa in de toner som ändras.
 • Melodier: tonminne. Första tonen i de melodier som spelas är alltid ett a. Ringa in de ställen där tonen a återkommer. En korrekt rytm finns att förhålla sig till.

Är det svårt att bli antagen?

Vi träffar ofta på ungdomar som avstått från att söka till Musikkonservatoriet Falun, eftersom de trott att det så svårt att bli antagen att det inte är någon idé att söka. Det har ibland visat sig att dessa ungdomar, när de senare ändå sökt, blivit antagna med bred marginal.

På Musikkonservatoriet Falun har vi en gedigen erfarenhet av att bedöma sökande ungdomars framtida möjligheter. Det är mycket viktigare att ha fallenhet och intresse, än att ha hunnit långt tekniskt på sitt instrument. Vi vet också att ungdomars möjligheter att förbereda en provspelning till oss är mindre gynnsamma idag än vad som var fallet för femton år sedan.

Du ska absolut ge dig själv chansen till ett liv med musiken! Om du vill satsa på musiken kan vi ge dig möjligheten. Känner du dig tveksam ska du kontakta oss. Vi ger ofta ungdomar coachning inför antagningsproven.

Skolan välkomnar sökanden från våra nordiska grannländer.

Allmän information till gymnasiesökande

För ytterligare information inför ditt gymnasieval besök: » Dalarnas Kommunförbund – Gymnasieantagningen.

Elevantagningen

» Allmän info från Dalarnas Kommunförbund – Gymnasieantagningen

Kontakta oss

Daljunkaregatan 11, 791 37 Falun

Tel: 023-490 213

Anmäl dig

» Anmälan till Gymnasium

» Anmälan till Högskoleförberedande musiktbildning