SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Varför gå här?

Sagt om skolan

Citat från musiker i världen

Här hittar du citat från framstående personer i svenskt och internationellt musikliv. Det är personer som lärt känna Musikkonservatoriet, och som har undervisat som gästlärare eller liknande. Läs nedan vad de tycker om Musikkonservatoriet Falun:

Björn Arkö

En av de få i Sverige som har en masterutbildning i jazz saxofon, Kungliga Musikhögskolan

Konservatoriet har under de senaste åren kommit till att bli en viktig spelare på den svenska jazzscenen.
Basen är, förutom eleverna själva, den mycket kompetenta och motiverade lärarkåren som förutom att undervisa jazz också kan lira ”på riktigt”.  Eftersom jazz på många sätt är en muntlig tradition kan vikten av detta inte nog understrykas.

Det jag också slagits av varje gång jag har hållit i masterclasses på skolan är elevernas otroliga engagemang och intresse för att lära sig om jazz och improvisation.

Det är alltid ett nöje att få vägleda eleverna på konservatoriet i Falun och jag är säker på att jag kommer att få se många av deras ansikten på nationella såväl som internationella scener i framtiden.

John Ehde

Solist och Kammarmusiker Köpenhamn
Tidigare solocellist i Helsingborgs symfoniorkester och lärare i cello vid MHM
Vi mina besök på Musikkonservatoriet genom åren har jag slagits
av den goda atmosfären och elevernas ambitiösa och nyfikna
inställning till att lära och förstå. Vid min masterclass för
skolans cellister 2021 imponerades jag av den höga nivån och
den behagliga disciplinen som gör det till ett nöje att undervisa.
Som cellolärare vid Musikhögskolan i Malmö noterade jag ett jämt
flöde av cellister från Falun vid ansökningsproven, inte sällan
begåvade och välförberedda. Musikkonservatoriet är ett ovärderligt
led mellan skola/musikskola och de högre utbildningarna och jag
gratulerar lärarna till deras fantastiska arbete.

Elisabeth Zeuthen Schneider

Docent i violin, kammermusik, strygerpædagogik ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, tidligere docent ved Nordjysk Musikkonservatorium
Tidligere solospiller, 2. koncertmester i Det Kgl. Kapel og DR symfoniorkester
Udøvende musiker og medstifter af Thy Kammermusikfestival
Falun Musikkonservatorium har altid været kendt for mig som lærer i violin og kammermusik på Det Kgl Danske Musikkonservatorium hvor der er kommet mange unge fra Falun over årene.
Jeg har i mange år forbundet Falun Musikkonservatorium med velafbalancerede unge musikere, som hurtigt dannede gode sociale relationer og som havde det fornødne niveau til at studere på højt niveau.
Falun Musikkonservatorium har en fin standard, hvor det er tydeligt at lærerstaben er meget kompetente. Det fremgår tydeligt at lærerne kender vejen til at udvikle instrumentalisme og musikerskab.
I august 2021 havde jeg et direkte samarbejde med skolen i forbindelse med en ny festival i Leksand, Hildasholm Musikken, Musik i Leksand. Jeg oplevede skolen fra mange sider: Gennem masterclass med violinklassen, hvor niveauet var højt og de unge musikere var trygge og og lærenemme.
Ved spille kammermusik sammen med de studerende, og spille det på koncert efter kort tid. Dette var virkelig imponerende og jeg genkendte de bedste kvaliteter som på sigt vil skabe meget gode kammermusikere.  Her bygger jeg på 20 års erfaring fra Thy Kammermusikfestival som jeg har været medstifter af. Også ved at coache en strygekvartet blev mit indtryk af Falun Musikkonservatorium som en førsteklasses talentudvikler, underbygget.
Klassisk musik bliver en levende, nutidig kunstart i sådan et miljø!

Leo Berlin

Professor

Under min aktiva tid som lärare vid Kungl. Musikhögskolan konstaterade vi inom kollegiet att de flesta intagna studenterna hade fått sin grundläggande utbildning vid Musikkonservatoriet Falun. Denna ledande position har under årens lopp blivit permanent och kan tillskrivas Musikkonservatoriets synnerligen kompetenta lärarkår och dess förmåga att inspirera eleverna till konstruktiva, meningsfulla musikaliska studier.

Vid ett besök nyligen som gästlärare i Falun upplevde jag den fina stämning och atmosfär, som råder på skolan mellan lärare och elever. De violinister som jag hörde i en avancerad repertoar, visade hög spelstandard i förening med en mycket god skolning.

Jag önskar skolans rektor och hela lärarkåren fortsatt framgång i deras så viktiga arbete för det svenska musiklivet.

 

Mats Bergström

Konsertgitarrist

Det känns närmast överflödigt att försöka beskriva Musikkonservatoriets förträfflighet som utbildare av gitarrister. Statistiken talar väl sitt tydliga språk? Skolan är så länge jag kan minnas, en pålitlig hovleverantör av kvalificerade sökande till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm liksom till landets övriga högre musikutbildningar. Påfallande många före detta elever från Musikkonservatoriet lyckas dessutom ta klivet ut i det svenska musiklivet.

I sammanhanget måste man nämna Per-Olof Hedlund, en ikon i gitarrsverige, som under många år varit knuten till skolan. Men jag vet också att hans efterträdare, Leif Åke Wiklund, förvaltar arvet på ett betryggande sätt. Min färskaste elev på Musikhögskolan har för övrigt fått sin förberedande utbildning på – ja, var tror du?

 

Fredrik Burstedt

Violinist

Musikkonservatoriet Falun fyller en unik och oerhört viktig funktion i en utbildningslinje från kommunal musikskola, via musikgymnasium eller folkhögskola, till musikhögskola. Den höga kompetens som finns hos lärare, och möjligheten att i ett tidigt skede i sin musikaliska utveckling få utvecklas individuellt och intensivt är ovärderlig.

Vid en mästarkurs under hösten 2004 undervisade jag i kammarmusik på Musikkonservatoriet och var positivt överraskad av den genomgående höga nivån. Denna nivå vid en tidig ålder är dock en förutsättning för att kunna utvecklas vidare mot ett yrkesliv som musiker. Jämförelsen med idrotten är väldigt slående: Kan man lägga ned speciella idrottsgymnasier med riksintag och hoppas på att en 18-åring som får sin första kontakt med professionella tränare ska bli internationellt framgångsrik?

I mitt arbete på Malmö Musikhögskola märker jag, och andra lärare, hur intresset och kunskapsnivån på de sökande till grundutbildningen sjunkit. I en undersökning bland musikgymnasieelever kan 8% (sic!) tänka sig ett yrkesliv som orkestermusiker.

De elever som kommer från Musikkonservatoriet Falun håller genomgående en hög klass och är vid antagningarna väl förberedda för att kunna tillgodogöra sig en högre musikutbildning.

 

Magnus Ericsson

1:e konsertmästare i Kungl. Filharmoniska orkestern i Stockholm; professor vid Edsbergs musikinstitut

Jag har i mitt arbete som konsertmästare i Stockholm och Oslo mött ett flertal elever från Musikkonservatoriet Falun. De har alltid varit väl förberedda i sitt musikaliska och
instrumentaltekniska hantverk. I många fall har jag följt deras utveckling från skola till en plats i det professionella musiklivet.

Jag har verkligen trivts de gånger jag besökt Falun för konserter och mästarkurser.
Kollegiets positiva inställning, fina undervisningslokaler och suveräna konsertlokal gör Musikkonservatoriet Falun till en av Sveriges bästa förberedande musiklinjer!

 

The Georgian String Quartet

Konstantin Vardeli, violin. Tamas Batiashvili, violin. Nodar Jvania, viola. Otar Tchoubinichvili, violoncell

Den 28 november 2001 var vi inbjudna till att arbeta med musikstuderande ungdomar vid Musikkonservatoriet i Falun. Med en inledande konsert höll vi sedan ett 4 timmar långt seminarium i mästarkursform.

Vi blev väl omhändertagna och möttes av entusiastiska elever och lärare. I seminariet spelade tre stråkkvartetter och en stråkkvintett upp för oss med påföljande undervisning. Tillsammans arbetade vi med verk av Jan Carlstedt, Dmitrij Sjostakovitj, Joseph Haydn och Franz Schubert.

Elevgrupperna var väl förberedda och visade hög kvalitet i sitt spel och vi hoppas att vi kunnat förmedla nya impulser och kunskap för elevernas framtid.

Musikkonservatoriet Falun var en positiv överraskning för oss och vi förstår att skolan har en god grundutbildning för vidaregående studier. Organisationen kring vårt besök var professionellt planlagd av skolan rektor och lärare, med cellisten Per Helders som ansvarig.

Vi rekommenderar Musikkonservatoriet Falun till alla ungdomar som önskar en god och professionell grundutbildning för vidaregående studier inom musik.” (Översättning: Stefan Lundqvist, manager.)

 

Dorothy Irving

Professor vid Malmö Musikhögskola, Lunds Universitet; ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien

Musikkonservatoriet Falun är en av de få skolorna i Sverige som kan erbjuda en förberedande utbildning av god kvalitet för dig som vill söka till högre musikutbildningar. Du kan i lugn och ro arbeta med kunniga lärare och gästlärare i en miljö som gör att du inte behöver stressa.

Vid mina besök i Falun har jag funnit arbetsintresserade och väl förberedda studenter. Det har varit ett nöje att tillbringa några dagar tillsammans med dem och deras lärare.

 

Ola Karlsson

Professor vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm; solocellist i Sveriges Radios Symfoniorkester

Jag kan inte nog framhålla betydelsen av Musikkonservatoriets verksamhet för unga musikers utveckling både instrumentalt och musikaliskt. De tre gånger jag gästföreläst där har jag imponerats av undervisningens höga professionella nivå och det resultat eleverna med sitt engagemang presterat.

Jag kan med glädje rekommendera alla som tänker sig en framtid som musiker att skaffa sig den nödvändiga förberedelsen på Musikkonservatoriet Falun där kombinationen bra lärare och inspirerande övningsmiljö har hjälpt så många till framgångsrika inträdesprov för vidare studier på musikhögskolor.

 

Sölve Kingstedt

Klarinettist

Under min tid som huvudlärare i klarinett vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm hade jag förmånen att vid ett flertal tillfällen få besöka Musikkonservatoriet Falun som gästlärare. Jag fick vid varje besök ett mycket gott intryck av skolan med studieinriktade elever och hängivna lärare.

Musikkonservatoriets utbildning fyller gapet mellan avslutad kommunal musikskola och högre musikutbildning såsom musikhögskola och skolan är ett ”måste” för den student som vill fortsätta med sina studier.

Min erfarenhet är att vid antagningsproven i klarinett till musikhögskolan i Stockholm har elever som genomgått utbildning vid er skola alltid har gjort mycket bra prov och i de flesta fall antagits som elever.

 

Henryk Kowalski

Professor of violin at the Indiana University School of Music; adjungerad professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

After giving masterclasses at the Falun Conservatory of Music twice (the last time being January 2005), and after hearing their students entrance examinations to Stockholm Royal University College of Music for many years, there is no doubt in my mind that the violin program is taught at the highest professional level, and in my opinion, ranks with the top violin programs in Scandinavia.

The students show excellent technical command of the instrument, as well as a fine sense of musicianship. The excellent training they achieve at Falun is best demonstrated by the students staying with the profession, as well as their winning jobs in orchestras.

 

Jesper Svedberg

Kungsbacka Piano Trio

Musikkonservatoriet Falun har en fullständigt unik roll i det svenska utbildningssystemet för klassisk musik. Skolan når ut och värnar om den ömtåliga period som gymnasietiden är; på många sätt kanske den allra viktigaste tiden för en framtida musiker.

Skolans fantastiska resultat när det gäller sina elevers framgångar vid sökningar till musikhögskolorna vittnar om vilken stimulerande studiemiljö som råder.

Personligen är jag extra entusiastisk över skolans vikt vid kammarmusik, eftersom jag anser att det skapar en ovärderlig grund hos en blivande musiker.

 

Kalle Moraues

Violinist, multimusiker och entertainer

Musikkonservatoriet Falun är i mitt tycke den största och i särklass viktigaste institutionen i svenskt musikliv. En bättre plantskola finns inte och jag personligen har allt att tacka den för. Utan den hade jag inte varit musiker idag.

 

Elemér Lavotha

Solocellist i Kungl. Filharmoniska orkestern i Stockholm; professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Vid mitt besök nyligen som gästlärare i Falun slogs jag av den harmoniska och kreativa atmosfären på skolan. Cellisterna var mycket välförberedda och uppvisade en stark motivation, vilket ju är den viktigaste faktorn för en framtid som yrkesmusiker. Med den hängivna och kompetenta lärarkåren är det givet att Musikkonservatoriet Falun är en av Sveriges viktigaste förberedande musiklinjer.

 

Hans Leygraf

Konsertpianist

Jag har ett flertal gånger varit inbjuden till Musikkonservatoriet Falun för att ge mästarklasser, hålla föreläsningar, göra instuderingsanalyser med mera. Det intryck jag har fått vid mina vistelser där har alltid varit mycket positivt. Elevnivån har varit hög, intresset och uppmärksamheten stor. Därigenom uppstod en fin kontakt och en levande atmosfär som ledde till ett mycket gott kursresultat.

Jag kan på det varmaste rekommendera pianostuderande med seriös målsättning att söka sig till Musikkonservatoriet Falun.

 

Hans Pålsson

Professor vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet; ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien

Vid flera tillfällen har jag som gästlärare besökt Musikkonservatoriet Falun och inspirerats av den atmosfär och musikaliska anda som präglar lokaler och framförallt undervisningen i piano. Under ledning av den utomordentlige pedagogen och musikern Bengt Andersson får unga musikbegåvningar tillfälle att fördjupa sig inför eventuella framtida högskolestudier. Många yrkesverksamma pianister kommer från denna plantskola och Bengt Anderssons omsorg och värme.

 

Tobias Ringborg

Frilansande violinist och dirigent; kapellmästare vid Kungl. Operan; lärare i violin vid Kungl. Musikhögskolan

Sedan flera år besöker jag regelbundet musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö, både som violinlärare och dirigent för skolornas symfoniorkestrar. Det är slående hur många av eleverna på dessa skolor som har studerat i Falun, både på gymnasie- och påbyggnadsutbildningen. Detsamma gäller när jag besöker Sveriges professionella orkestrar! Det är inte svårt att se den stora betydelse Musikkonservatoriet Falun har haft och har för vårt musikliv.

I april 2004 gav jag en mästarkurs för violinisterna vid Musikkonservatoriet och förbluffades och imponerades över nivån på eleverna. Den positiva och kreativa atmosfären på skolan var också påtaglig, vilket många före detta elever senare också har vittnat om för mig.

 

Mats Rondin

Cellist

Under mina många år som lärare på landets musikhögskolor har jag ofta träffat på elever som tillbringat några år för studier i Falun. De har alla varit mycket positiva till skolan och vid mina besök har jag också fått del av den trevliga atmosfären och den goda standarden. Jag kan varmt rekommendera skolan.

 

Francisca Skoogh

Konsertpianist

Musikkonservatoriet i Falun är utan tvekan en av Sveriges bästa förberedande utbildningar, om inte den främsta.
Skolan har även potential att ta emot elever från övriga Norden och är den bästa
starten för de elever som vill bli yrkesverksamma musiker i Sverige.
Det är sällan man stöter på sådan kraft, energi, professionalitet
och spelglädje, både hos elever och hos lärare.

 

Kjell-Inge Stevensson

Soloklarinettist i Radiosymfonikerna; lektor i klarinett och kammarmusik vid Musikhögskolan i Stockholm

Jag har haft nöjet att gästa Musikkonservatoriet Falun vid två olika tillfällen. Dels har jag arbetat med klarinetteleverna i mästarkursform. Jag har sedan mött skolans samlade elevgrupp och berättat om mina musikererfarenheter, beskrivit och demonstrerat några allmänna övningar till dynamikuppfattning, samt presenterat en mindre introduktion till den nyare 1900-talasrepertoaren. Jag gav också en konsert med ett Stravinskij-program.
Jag minns med speciell glädje hur mina idéer mottogs med receptivitet och nyfikenhet. Mitt bestående intryck var att skolan utgjorde en kreativ och stimulerande miljö för musikstuderande som befinner sig i sin kanske viktigaste utvecklingsfas inför en framtida yrkesspecialisering.

 

Göran Söllscher

Professor i gitarr vid Musikhögskolan i Malmö

Musikkonservatoriet i Falun har under många år levererat ett stort antal fantastiska elever till musikhögskolorna runt om i Sverige.
Å Musikhögskolan i Malmös vägnar, vill jag tacka för detta och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Ni gör en ovärderlig insats för svenskt musikliv.

 

Harald Thedéen

Professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm; ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien

Under en lång tid har undertecknad varit professor och huvudlärare i violin för såväl solister som instrumentalpedagoger vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under denna tid har Musikkonservatoriet Falun visat sin stora betydelse som förberedande utbildning för sökande till samtliga musikhögskolor i Sverige.
Musikkonservatoriet Falun fungerar som en utomordentligt viktig länk mellan gymnasierna och musikhögskolorna och har under de gångna åren stått för en mycket hög procent av flödet av begåvade stråkinstrumentalister till musikhögskolorna.

Med hänsyn till detta ligger det mig varmt om hjärtat att med starkt eftertryck vädja om allt det stöd som är berättigat till denna unika institution.

 

Mats Zetterqvist

Kammarmusiklärare vid kammarmusikinstitutionen Edsberg och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Jag är verksam som kammarmusiklärare vid kammarmusikinstitutionen Edsberg och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I mitt arbete där möter jag alla våra studenter och följer även intagningen varje år. Då kan jag konstatera att det varje år kommer flera kvalificerade sökande från Musikkonservatoriet Falun. Av dessa är det ett flertal genom åren som verkligen antagits hos oss för vidare studier.

Jag ser därför klart Musikkonservatoriets stora betydelse som en inkörsport för högskolestudier. Det är en funktion där Musikkonservatoriet Falun inte har många konkurrenter i landet. Jag har full respekt för kvaliteten på det arbete som bedrivs där.