SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Föräldrar

Vision

Vision

På Musikkonservatoriet Falun vill vi att du ska känna dig utvald. Hos oss upplever du att dina egna förväntningar på skolan i alla avseenden infrias och överträffas. Vårt mål är att du upptäcker en för dig dittills okänd konstnärlig och personlig potential.

DIN VILJA • VÅRT KUNNANDE • DIN FRAMTID