SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Varför gå här?

Varför Musikkonservatoriet Falun?

Fråga: Vad är det bästa med att gå på Musikkonservatoriet Falun? Eleverna svarar:

Barbara Práger, violin (klassiskt) | Gy3, läsåret 2019/20
– Att man behandlas individuellt. Lärarna vet vad man för tillfället ska arbeta med för att utvecklas och ta sig vidare till nästa nivå. 


Vincent During, komposition | Gy3, läsåret 2020/2021
– Möjligheterna! Vi komponerar för ensembler, symfoniorkester, kör och får det vi skriver framfört. Var någon annan stans finns sådana möjligheter?

Henrik Frost, sång (klassiskt) | Gy3, läsåret 2020/2021
– Undervisningsvolymen! Vi har så många enskilda lektioner i huvudämnet och dessutom gemensam lektion varje vecka. Grymt stimulerande!


Olof Nylén, trummor (jazz) | Gy2, läsåret 2020/21
– Möjligheten att träffa så många likasinnade och få spela tillsammans.

Judith Baniunaite Marmefelt, tvärflöjt (klassiskt) | Gy2, läsåret 2020/21
– Alla möjligheter att spela och höra så mycket olika sorters musik; man blir exponerad för så mycket man inte hört tidigare. Man lär sig massor, inte bara av lärarna som är bra, utan också av eleverna. Här finns så många olika typer av människor som flyttat hemifrån och massor med tillfällen ges att diskutera inte bara musik – utan allt. Otroligt berikande!

Arvid Barnö Thuresson, fiol (folk) | HMU2, läsåret 2019/20
– Här är man i musiken hela tiden och utvecklas massor av att ständigt befinna sig i den miljön, detta oavsett genre eller om det gäller huvudinstrumentet, musikteori eller andra ämnen.

Gyrid Fossgreen, violin (klassiskt) | HMU1, läsåret 2019/20
– Lärarna. Miljön. Stämningen.

Skillnaden mellan gymnasial spetsutbildning och det estetiska programmet

Flera viktiga skillnader finns mellan den gymnasiala spetsutbildning med riksrekrytering som finns vid Musikkonservatoriet Falun och det estetiska programmet i din hemkommun:

 • Lektionstidens längd. På Musikkonservatoriet Falun får alla elever 80 minuter i veckan på sitt huvudinstrument (2 x 40 min.). På de flesta estetiska program är lektionstiden hälften så lång, endast 40 minuter. Vårt läsår med reguljär undervisning är ca 36 veckor; 36 x 80 minuter ger 48 klocktimmar på ditt huvudinstrument per läsår. Till detta ska också en gemensam lektion i veckan läggas, det vill säga ytterligare 24 klocktimmar – då blir detta sammantaget 72 klocktimmar per läsår (på musikhögskolorna varierar denna siffra och kan vara så låg som endast en femtedel av vår).
 • Gemensam lektion med ackompanjatör varje vecka. Som elev på Musikkonservatoriet Falun får du repetitionstid med pianist och uppspelningstillfälle varje vecka. Få, om något, estetiskt program kan erbjuda detta.
 • Repetition varje vecka med ackompanjatör. Du repar med och blir coachad av våra professionella pianister varje vecka. Du bokar din egen tid med dem.
 • Övningsrum. Musikkonservatoriet Falun erbjuder utomordentliga möjligheter till övning. Oftast delar två elever på ett övningsrum, vilket ger stora möjligheter att öva mycket och ofta.
 • Symfoniorkester. Ämnet Symfoniorkester är ovanligt om ens alls förekommande vid estetiska programmet i din hemkommun. Dessutom har Musikkonservatoriet Falun flera samarbeten varje år med professionella symfoniorkestrar som Dalasinfoniettan och Gävle Symfoniorkester. Då får du sitta bredvid en professionell musiker under en hel produktion, något som är enormt lärorikt och givande. Med Dalasinfoniettan sker två samarbeten varje läsår, ett per termin. Vid dessa samarbeten leds orkestern av en professionell dirigent, och orkesterns stämledare genomför stämrep. » Läs mer här!
 • Kammarorkester och kammarmusik. Dessa ämnen är centrala på Musikkonservatoriet Falun, vilket inte alltid är fallet på det estetiska programmet i din hemkommun.
 • Inriktning. Inom vår gymnasiala spetsutbildning med riksrekrytering har vi fyra renodlade inriktningar i klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition. Detta innebär att vi har ett mer specialiserat innehåll än det estetiska programmet i din hemkommun.
 • Instrument. Musikkonservatoriet Falun har ett mycket stort instrumentarium med bland annat två nya Steinwayflyglar, tre nya Kawaiflyglar, en specialbyggd cembalo samt en helt ny och mycket omfattande slagverksinstitution.
 • Gästlärare. Vi har hög frekvens av mästarkurser med etablerade och ledande musiker och pedagoger. » Läs mer här!
 • Hög nivå. Det är hög nivå på elevernas kunnande vid Musikkonservatoriet Falun. Elevernas kunnande ökar snabbt genom vår gymnasiala spetsutbildning med riksrekrytering. Det innebär hög nivå på såväl repertoar som undervisning. När man börjar på Musikkonservatoriet Falun utvecklas man snabbt, bland annat genom att många äldre kamrater stimulerar. En hög nivå på elevernas kunnande är en garanti för fortsatt hög kvalitet på såväl skola som lärare. Eleverna vid Musikkonservatoriet Falun har under årens lopp vunnit ett stort antal RUM-SM för unga musikanter, och även vunnit guld i World Music Contest i Holland.
 • Gymnasiegemensamma ämnen. Vi har en unikt hög nivå även när det gäller de gymnasiegemensamma ämnena. Lärarna är välutbildade, mycket kompetenta och mycket engagerade. På Musikkonservatoriet Falun arbetar vi ofta ämnesintegererat, och många impulser tar avstamp från den starka sociala sammanhållningen som bland annat skapas genom dynamiska effekter från de estetiska ämnena. » Läs om lärarna här!
 • Studiero. På Musikkonservatoriet Falun har du 100% studiero. De problem som finns med att få ro att arbeta som vi idag ser på många gymnasieskolor är fullkomligt okända hos oss.
 • Trygghet. Eleverna arbetar och lever i en trygg miljö. Kränkande särbehandling är något helt okänt på Musikkonservatoriet Falun. Eleverna har också en trygg och väl fungerande tillgång till skolhälsovård och kurator.
 • Samarbete med högskolan. Ett kontinuerligt samarbete bedrivs bland annat med musikhögskolorna i Malmö och Örebro. Inom ämnet ljud- och musikproduktion har vi ett nära samarbete med Högskolan Dalarna, som är ledande i landet inom detta område..
 • Gotlands Tonsättarskola. Sedan mer än tio år tillbaka pågår ett samarbete med Gotlands Tonsättarskola där tonsättarelever skriver helt ny musik som Musikkonservatoriets elever uruppför på festivalen »Ljudvågor« i Visby i maj varje år. Detta samarbete är unikt och nationellt uppmärksammat av bland annat Sveriges Radio och Kungl. Musikaliska Akademien. Samarbetet utgör ett led i Musikkonservatoriets ständigt pågående förnyelsearbete. » Läs mer här!
 • Gävle Symfoniorkester. Varje år sker ett samarbete inom ämnet komposition med Gävle Symfoniorkester. Då spelar orkestern verk av skolans tonsättarelever. » Läs mer här!
 • Internationellt samarbete. Musikkonservatoriet Falun strävar efter ökat internationellt samarbete. Skolan har under åren haft regelbundet återkommande samarbeten med skolor i Tyskland, Spanien, Danmark, Finland och Estland.
 • Unik tävling från våren 2015! Tillsammans med Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan anordnar Musikkonservatoriet Falun en helt unik tävling, DALASOLIST, där en solistvinnare år spela solo med Dalasinfoniettan och en tonsättarvinnare får sitt verk framfört vid samma konsert. Båda vinnarna får också SETH KARLSSON-priset, 15.000 kr var.
 • Resultat! De resultat ifråga om elevers utgångsbetyg och antagning till exempelvis musikhögskolor som Musikkonservatoriet Falun uppvisar över tid är helt unika. » Läs mer här!
 • Musikkonservatoriets historia. Musikkonservatoriet Falun är en institution som med snart 50 år på nacken har en historia att falla tillbaka på. Vi har erfarenhet och kompetens. Vi har en gedigen placering i det svenska musiklivet. » Läs om skolan här!
 • Nöjda elever. Eleverna vid Musikkonservatoriet är mycket nöjda med sin utbildning. » Läs vad eleverna själva säger här! Eller » Läs vad deras föräldrar tycker här! Eller » Läs kolverkets elevenkät 2015 här!
 • Statistiken visar att Musikkonservatoriet Falun ligger högt över genomsnittet för gymnasieskolorna i landet. » Läs skolverkets elevenkät VT 2015!


Magda Hedlund, sång (klassiskt) | Gy3, läsåret 2020/21
– Gemenskapen med alla andra som vill samma sak som jag!

Fritz Dahlström, gitarr (folk) | Gy2, läsåret 2020/21
– Stämningen, engagemanget, alla vill så mycket med sin musik. Detta smittar!

 

Carl Lovar, saxofon (jazz) | HMU2, läsåret 2019/20
– Jag går på jazzlinjen och spelar sax, men får ändå möjligheten att lira klarinett i spelmanslaget och flöjt i symfoniorkestern. Den variationen är ovärderlig för mig. Sedan måste jag också få framhålla vad unik HMU-linjen är för alla oss som redan gått gymnasiet!

Oscar Björkman, komposition | HMU2, läsåret 2019/20
– Att man får testa alla kompositionsidéer och omsätta dem i praktiken. Jag menar, vi får skriva för orkestrar som Dalasinfoniettan och Gävle Symfoniorkester. Det är helt enormt!

Alva Wadströmer, violin (klassiskt) | HMU1, läsåret 2019/20
– För mig är det oerhört inspirerande att plugga tillsammans med elever som är yngre än jag, som dessutom är så motiverade. Det sporrar verkligen! 

Missade du att ovan läsa mer utförligt vad eleverna tycker om att studera vid Musikkonservatoriet Falun? » Läs mer här!