SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - KU Klassisk Musik

Klassisk musik Eftergymnasial Utbildning

Inriktning klassiskt

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå under samma tak, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. Också vår kompositionslinje ryms inom skolans väggar, så här får du som gått ut gymnasiet och på allvar vill förbereda dig för musikhögskolestudier en ytterst kreativ miljö! 

Vår eftergymnasiala utbildning ger dig en ren yrkes- och högskoleförberedande utbildning med enbart musikämnen.
Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har Musikkonservatoriet Falun en avgift. Hos oss är den 5000 kr per termin. Utbildningen har 24 platser totalt för de olika inriktningarna inom musik och är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 20 år.

Under dina två studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

  • Två individuella lektioner på ditt huvudinstrument
  • En gemensam lektion på ditt huvudinstrument
  • En lektion i kammarmusik och ensemble
  • Undervisning i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria

Dessutom får du

  • Mästarkurser med framstående musiker och solister
  • Piano som biinstrument
  • Symfoniorkester och kammarorkesteroperaprojekt
  • Vokal träning
  • Körsång

Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har även Musikkonservatoriet Falun en avgift, den är 5000kr per termin. » Läs mer (PDF)

Kursplan

» Ladda ned här (PDF)

Anmäl dig

» Gå till ansökningsformuläret

Viktiga datum inför HT-23

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 1/3 2023.
Inträdesprov 13/3–15/3 2023.