SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasium Komposition

Högskoleförberedande musikutb.

Högskoleförberedande musikutbildning

När Musikkonservatoriet Falun startade 1967 riktade man sig till elever som redan gått gymnasiet. Numera utgör gymnasieskolan på Musikkonservatoriet huvuddelen av verksamheten. Men nu liksom tidigare bedriver Musikkonservatoriet en eftergymnasial utbildning som heter HMU (Högskoleförberedande Musikutbildning), och som lyder under Yh (Yrkeshögskolan). Utbildningen är tvåårig (1 + 1 år), och är helt inriktad på att förbereda eleverna för högskolan.

Ämnesupplägget liknar högskolans, men med mycket större tyngd i de viktigaste ämnena (huvudinstrument, kammarmusik, orkester). Många som går på HMU har kanske gått ett vanligt estetiskt program innan, och inte lyckats komma in på en musikhögskola. Hos oss får du optimerade möjligheter att lyckas med detta.

Våra inriktningar

 

Studerandeavgift – Högskoleförberedande utbildning i musik (HMU) vid Musikkonservatoriet Falun

 

Om studerandeavgiften
Studerandeavgiften, som är 30 000 kr per år, består av tre delar (punkt 1-2 nedan):

  1. Anmälningsavgiften 

När du fått besked om antagningen, måste du bekräfta din plats. Detta gör du genom att betala in 1 500 kronor på bankgirokonto 5541-9980 senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Detta är en del av första årets totala studerandeavgift. När du betalat anmälningsavgiften har du accepterat din plats. Observera att din anmälan då är bindande.

  1. Terminsavgifter höst och vår 

I slutet av september får du en faktura för höstterminen på 13 500 kronor. Den ska betalas senast det datum som anges på fakturan. Om du önskar dela upp betalningen, eller om du behöver anstånd med betalningen t.ex. därför att CSN-utbetalningen dröjt, kontaktar du skolans expedition. I januari får du en ny faktura för vårterminen på 15 000 kronor. Den ska betalas på motsvarande sätt som för höstterminen. Även andra läsåret delas studerandeavgiften upp mellan höst- och vårtermin.

  1. Om du ångrar dig 

Om du efter att ha betalat anmälningsavgiften ändrar dig och inte vill gå utbildningen måste du skicka en skriftlig avanmälan till skolan senast 21 dagar innan utbildningen startar för höstterminen. Därmed kan den plats du avstår erbjudas sökande i reservlistan. Anmälningsavgiften återbetalas inte om du ångrar dig, även om du gjort en skriftlig avanmälan. Om du avanmäler senare än en vecka före utbildningens start, eller inte kommer till uppropet, debiteras du för hela terminens studerandeavgift, 15 000 kr. Samma gäller om utbildningen avbryts under pågående läsår (undantag kan göras vid långvarig sjukdom, se nedan).

  1. Om du avbryter utbildningen på grund av sjukdom 

Om du måste avbryta din utbildning p g a långvarig sjukdom, debiteras du för den del av terminen som gått innan du gjorde en skriftlig avanmälan till skolan. Långvarig sjukdom ska kunna styrkas med läkarintyg. Avbryter du utbildningen under läsåret av annan orsak än styrkt sjukdom, debiteras du för påbörjad termins hela studerandeavgift om totalt 15 000 kronor.

  1. Tvist 

Vid tvist om betalningsskyldigheten hänvisar vi till Allmänna ReklamationsNämnden, ARN (www. arn.se).

  1. Studier på HMU vid Musikkonservatoriet ger rätt till studiemedel och till lån för studerandeavgiften från CSN 

Du som får studiemedel (studiebidrag och/eller studielån) kan ansöka om så kallat merkostnadslån även för studerandeavgiften från CSN.

Utbildningen vid Musikkonservatoriet Falun är till sitt innehåll eftergymnasial, men studierna bedöms i studiestödshänseende som gymnasiala. Utbildningen ger rätt till studiemedel (studiebidrag och/eller studielån) från CSN på gymnasial nivå i totalt 80 veckor, vilket motsvarar två års heltidsstuder. Detta innebär att du efter utbildningen kommer att ha kvar dina veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå för t.ex. musikhögskolan.

Studier på HMU vid Musikkonservatoriet ger rätt till studiemedel även före 20 års ålder.

Se CSN.se för mer information.