SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasium Komposition

Högskoleförberedande musikutb.

Högskoleförberedande musikutbildning

När Musikkonservatoriet Falun startade 1967 riktade man sig till elever som redan gått gymnasiet. Numera utgör gymnasieskolan på Musikkonservatoriet huvuddelen av verksamheten. Men nu liksom tidigare bedriver Musikkonservatoriet en eftergymnasial utbildning som heter HMU (Högskoleförberedande Musikutbildning), och som lyder under Yh (Yrkeshögskolan). Utbildningen är tvåårig (1 + 1 år), och är helt inriktad på att förbereda eleverna för högskolan.

Ämnesupplägget liknar högskolans, men med mycket större tyngd i de viktigaste ämnena (huvudinstrument, kammarmusik, orkester). Många som går på HMU har kanske gått ett vanligt estetiskt program innan, och inte lyckats komma in på en musikhögskola. Hos oss får du optimerade möjligheter att lyckas med detta.

Våra inriktningar