SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiet – kunskapens källa

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Ämnena engelska, svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa, matematik och religionskunskap är gemensamma för alla program i gymnasieskolan. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst de humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena.

Svenska – Samhällskunskap – Historia – Engelska – Religionskunskap

Våra ämnen kompletterar varandra och ger en fördjupad kunskap när de samspelar i harmoni med skönlitteraturens sprängkraft!

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat i svenska, samhällskunskap, historia och engelska för att skapa förståelse och sammanhang. Exempel på ämnesintegrering är: Human Rights and Wrongs, identitet och massmedia, Jerusalem och Selma Lagerlöf, häxprocessen och Good and Evil. Du får möjlighet att belysa frågor ur flera perspektiv genom skönlitteratur, läroböcker och visuell media.

Vi har en lugn studiemiljö där du som elev får arbeta med såväl Chromebooks som penna och papper. Du möter ett varierat arbetssätt med enskilt arbete och grupparbete där dina förmågor får komma till uttryck i en rad olika examinationsformer. Exempelvis deltar du i rollspel och Team Debate. Du håller även muntliga föredrag, skriver essäer, debattartiklar och pm. Vår mångåriga erfarenhet visar att elevrespons är ett utvecklande och uppskattat verktyg i undervisningen.

Under dina tre år med oss kan du se fram emot teaterbesök, studiebesök och föreläsare i våra ämnen.

Du står väl rustad inför mötet med högre studier efter din gymnasieutbildning på Musikkonservatoriet.

I kurserna svenska 3, engelska 5 och 6 ingår nationella prov.

Naturkunskap

På skolan läser man kursen Naturkunskap 1b (100 poäng) enligt estetiska programmet som är ett högskoleförberedande program. I kursen läggs ett fokus på lärande om hållbar utveckling ur flera olika perspektiv; ekologiskt, socialt, ekonomiskt med diskussion kring livsstil, konsumtion, energi i samhället samt global jämställdhet. Även livsstil och hälsa, bioteknik, naturvetenskapligt arbetssätt och naturvetenskapens roll i samhället är viktiga moment i kursen.

Vi besöker också Högskolan i Dalarna under en hel dag och får laborera i deras lokaler under ledning av duktiga handledare från universitetet.

Matematik

På Musikkonservatoriet Falun är matematik 1b den obligatoriska kursen, precis som på alla estetiska program. Du har också möjlighet att välja kurserna 2b och 3b. Vill du läsa mer matematik än så, så gör vi vårt bästa för att du ska få göra det, men det ingår inte i det vanliga schemat. Inom ramen för den riksrekryterande estetiska spetsutbildning som bedrivs vid Musikkonservatoriet Falun gör du ett nationellt prov, det på kurs 1b. Det brukar infalla i maj varje år. Det nationella provet syftar i första hand till att säkerställa att klassen får ett medelbetyg som är rättvist ur nationell synvinkel.

Små grupper gör att du får all den hjälp du behöver med matten.

Idrott och hälsa

I undervisningen i Idrott och hälsa (100 poäng) ingår både praktiska och teoretiska moment. De teoretiska delarna tenteras genom hemuppgifter och seminarier. I de praktiska momenten prövar vi på de flesta idrotter såsom olika bollspel, lekar, stafetter, rörelser till musik och dans. Eleverna får även möjlighet att leda varandra i de olika momenten. Mental träning och stresshantering ingår också i undervisningen. Dessutom ges möjlighet till personlig coachning i dessa delar.

Musikhistoria (Historia 2b)

På Musikkonservatoriet Falun studeras ämnet på såväl gymnasiet (Gy1 & Gy2) som på HMU (eftergymnasial högskoleförberedande musikutbildning, HMU1 & HMU2).

Musikhistoria fokuserar på den västerländska konstmusiken, med en del kortare utvikningar till andra genrer såsom jazz och folkmusik. På lektionerna lyssnar vi till musik och diskuterar olika företeelser inom skilda epoker. Du får göra grupparbeten, skriftliga och muntliga redovisningar och en del praktiska övningar för att träna dig i att uttrycka dig om musik; hur den låter, vilken påverkan den har på oss och vad den har för ursprung, med hjälp av olika media.

Vi pratar om musiken i ett historiskt perspektiv och jämför nutid – idag. Hur kan du relatera till olika aspekter av ett verk; hur påverkar det ditt lyssnande eller din tolkning? Syftet är att göra dig nyfiken på många olika sorters musik inom den västerländska konstmusiken, ge dig baskunskaper och kunna relatera till kulturhistoriska skeenden.