SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiet – kunskapens källa

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Ämnena engelska, svenska eller svenska som andra språk, historia, samhällskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa, matematik och religionskunskap är gemensamma för alla program i gymnasieskolan. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst de humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena.

Svenska – Samhällskunskap – Historia – Engelska – Religionskunskap

Våra ämnen kompletterar varandra och ger en fördjupad kunskap när de samspelar i harmoni med skönlitteraturens sprängkraft!

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat i svenska, samhällskunskap, historia och engelska för att skapa förståelse och sammanhang. Exempel på ämnesintegrering är: Human Rights and Wrongs, identitet och massmedia, Israel-Palestina, häxprocessen och Good and Evil. Du får möjlighet att belysa frågor ur flera perspektiv genom skönlitteratur, läroböcker och visuell media.

Elevcitat om ämnesintegrering
”Man får ännu mer förståelse för ett område om man får arbeta från olika vinklar.”

”Effektivisering som öppnar upp för mer övningstid efter lektionerna, bra anpassat för oss som spelar och övar mycket musik.”

”Man skriver bättre arbeten när man måste tänka på både innehåll och form.”

Vi har en lugn studiemiljö där du som elev får arbeta med såväl iPad som penna och papper. Du möter ett varierat arbetssätt med enskilt arbete och grupparbete där dina förmågor får komma till uttryck i en rad olika examinationsformer. Exempelvis deltar du i rollspel och Team Debate. Du håller även muntliga föredrag, skriver essäer, debattartiklar och pm. Vår mångåriga erfarenhet visar att elevrespons är ett utvecklande och uppskattat verktyg i undervisningen.

Under dina tre år med oss kan du se fram emot teaterbesök, studiebesök och föreläsare i våra ämnen.

Du står väl rustad inför mötet med högre studier efter din gymnasieutbildning på Musikkonservatoriet.

I kurserna svenska 1, 3, engelska 5 och 6 ingår nationella prov.

Musikkonservatoriet Falun - Lektioner med tillgång till iPads, läsplattor
Under lektionerna har eleverna tillgång till iPads

Eleverna bloggar från studiebesöket i Stockholm där vi besökte Blå Tornet och Levande Historia:
Väl i Stockholm var det bara att bege sig genom solgasset uppför Drottninggatan till Blå Tornet där Strindbergmuséet ligger. Där bodde han sina fyra sista år i en så kallad ”treplett”, en ungkarlslägenhet som då inte innehöll ett kök. Vi fick gå en guidad tur och fick berättat för oss om August Strindbergs liv. Där fick vi se bilder, hans lägenhet med originalmöbler samt hans bibliotek. Vi fick reda på att han var ett stort fan av Ludwig van Beethoven vilket gjorde att hela klassen fick ett leende på läpparna.

Efter två timmars fritid begav vi oss till Gamla Stan och Levande Historia. Där var vi på en två timmar lång workshop om att vara en åskådare i allvarliga situationer. Vi diskuterade varför man tar sig roller som åskådare, offer och förövare och vad som är moraliskt rätt m.m. Vi fick igång bra diskussioner och det var kul att se att alla vågade säga vad de tyckte och att alla respekterade varandra vad man än sa.

Vi fick många tankeställare och vi fick ut väldigt mycket av workshopen även om luften tog slut efter ett tag. Inför nästa situation som innehåller åskådare, offer eller förövare kommer nog de flesta av oss verkligen tänka efter vilken roll vi tar.

Vi ger den här resan 5/5 fjärdedelsnoter!

Naturkunskap

På skolan läser man kursen Naturkunskap 1b (100p) enligt estetiska programmet som är ett högskoleförberedande program. I kursen läggs ett fokus på lärande om hållbar utveckling ur flera olika perspektiv; ekologiskt, socialt, ekonomiskt med diskussion kring livsstil, konsumtion, energi i samhället samt global jämställdhet. Även livsstil och hälsa, bioteknik, naturvetenskapligt arbetssätt och naturvetenskapens roll i samhället är viktiga moment i kursen.

Undervisning i naturkunskap på skolan bedrivs med mycket variation i arbetssätt: projekt, rollspel, undersökningar, laborationer, seminarier, genomgångar, mm.

Hållbarhets Tearoom
Det finns ett stort intresse bland elever på skolan kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Det finns en elevdriven, frivillig grupp med stöd från Mark. Gruppen jobbar med hållbarhetsfrågor i och utanför skolan genom diskussion, ekologiska fikastunder, olika agerande t.ex. ordnat konsert för Earth Hour tillsammans med två övriga gymnasieskolor i Falun (konserten blev Falu kommuns officiella Earth Hour Event 2014 med stöd från WWF). Gruppen har även deltagit i klädbytardagar och några elever från gruppen fick delta i en debatt på Rosenbad med bl a miljöministern under våren 2014.

» Läs mer om Falu kommuns officiella Earth Hour här

Det finns även övriga långsiktiga idéer över utveckling i området hållbarhet och miljöfrågor på skolan som drivs av naturkunskapsläraren tillsammans med skolans miljöansvariga lärare.

Matematik

På Musikkonservatoriet Falun är matematik 1b den obligatoriska kursen, precis som på alla estetiska program. Du har också möjlighet att välja kurserna 2b och 3b. Vill du läsa mer matematik än så, så gör vi vårt bästa för att du ska få göra det, men det ingår inte i det vanliga schemat. Inom ramen för den riksrekryterande estetiska spetsutbildning som bedrivs vid Musikkonservatoriet Falun gör du ett nationellt prov, det på kurs 1b. Det brukar infalla i maj varje år. Det nationella provet syftar i första hand till att säkerställa att klassen får ett medelbetyg som är rättvist ur nationell synvinkel.
Små grupper gör att du får all den hjälp du behöver med matten.

Idrott och hälsa

I undervisningen i Idrott och hälsa, 100 poäng, ingår både praktiska och teoretiska moment. De teoretiska delarna tenteras genom hemuppgifter och seminarier. I de praktiska momenten prövar vi på de flesta idrotter såsom olika bollspel, lekar, stafetter, rörelser till musik och dans. Eleverna får även möjlighet att leda varandra i de olika momenten. Mental träning och stresshantering ingår också i undervisningen. Dessutom ges möjlighet till personlig coachning i dessa delar.