SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Skolhälsovården

Elevhälsan

Elevhälsan vid Musikkonservatoriet i Falun

Till elevhälsan kan du komma med både små och stora bekymmer. Har du frågor kring din hälsa eller din studiemiljö? Vill du diskutera livsstilsfrågor som kost, alkohol/droger eller sex och samlevnad är du välkommen.

Att må bra till kropp och själ är en god grund för att du ska klara av dina studier. Hälsan är viktig!

Skolsköterska Margareta Jonsson skolkuratorn Johanna Svedberg har regelbunden mottagning på skolan men kan också nås på telefon alla dagar utom fredag.

Margareta Jonsson
Telefon: 023-77 78 57
E-post: m.jonsson@musikkonservatoriet.com

Johanna Svedberg
Telefon: 070-397 78 43
E-post: j.svedberg@musikkonservatoriet.com

Skolsköterskan/skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolläkare Zuzana Lundberg bokas via skolsköterskan.

Vi erbjuder:

  • Hälsosamtal med alla elever i årskurs 1
  • Rådgivning och stödsamtal
  • Medicinsk bedömning och vägledning
  • Enklare sjukvårdande behandling
  • Samarbete med skolans personal på uppdrag av elev/vårdnadshavare

Hälsobefrämjande arbete

 

Vi vill betona att såväl elever som föräldrar alltid är välkomna med era frågor och funderingar.

/Margareta, Johanna & Zuzana