SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Skolhälsovården

Elevhälsan

Elevhälsan vid Musikkonservatoriet i Falun

Till elevhälsan kan du komma med både små och stora bekymmer. Har du frågor kring din hälsa eller din studiemiljö? Vill du diskutera livsstilsfrågor som kost, alkohol/droger eller sex och samlevnad är du välkommen.

Att må bra till kropp och själ är en god grund för att du ska klara av dina studier. Hälsan är viktig!

Skolsköterskan (Marie Jensen) och skolkuratorn (Johanna Svedberg) har regelbunden mottagning på skolan, men kan också nås på telefon alla dagar utom fredag.

Marie Jensen, skolsköterska. Telefon: 072-888 40 12. E-post: marie.jensen@falufri.se

Johanna Svedberg, kurator. Telefon: 070-397 78 43. E-post: johanna.svedberg@falufri.se

Ann-Sofie Eriksson, specialpedagog. Telefon: 070-543 69 04. E-post: ann-sofie.eriksson@falufri.se

Charlotte Isaksson, studie- och yrkesvägledare. Telefon: 070–329 78 52. E-post: charlotte.isaksson@falufri.se

Skolsköterskan/skolkuratorn har tystnadsplikt. (Skolläkare Zuzana Lundberg bokas via skolsköterskan.)

Vi erbjuder:

  • Hälsosamtal med alla elever i årskurs 1
  • Rådgivning och stödsamtal
  • Medicinsk bedömning och vägledning
  • Enklare sjukvårdande behandling
  • Samarbete med skolans personal på uppdrag av elev/vårdnadshavare
  • Hälsobefrämjande arbete

Vi vill betona att såväl elever som föräldrar alltid är välkomna med frågor och funderingar.

/ Marie, Johanna, Ann-Sofie, Charlotte & Zuzana