SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - KU Jazz

Jazz Eftergymnasial Utbildning

Inriktning jazz

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå under samma tak, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. Också vår kompositionslinje ryms inom skolans väggar, så här får du som gått ut gymnasiet och på allvar vill förbereda dig för musikhögskolestudier en ytterst kreativ miljö!

Vår eftergymnasiala utbildning ger dig en ren yrkes- och högskoleförberedande utbildning med enbart musikämnen. Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har Musikkonservatoriet Falun en avgift. För dig som startar hösten 2024 kommer avgiften vara 15 000 per termin. Utbildningen har riksintag till de totalt 35 platserna för de olika inriktningarna inom musik och är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 20 år.

Under dina två studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

 • två individuella lektioner på ditt huvudinstrument
 • En gemensam lektion på ditt huvudinstrument
 • En lektion i ensemblespel
 • Praktisk jazzteori
 • Kurs i notskrivningsprogrammet ”Finale” jazzhistoria
 • Undervisning i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria

Dessutom får du

 • Mästarkurser med framstående musiker och solister
 • Piano som biinstrument
 • Kurs i inspelningsteknik, med bl a medverkan vid inspelningsprojekt i professionell studiomiljö i samarbete med studenter vid Högskolan Dalarna
 • Vokal träning
 • Körsång