SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Drogfritt

Drogfritt

Alkohol och droger

Trots att vi mycket sällan har några problem med alkohol och droger hos elever, har vi en beredskap i dessa viktiga frågor, en färdig handlingsplan finns.

Alkohol- och rökförbud råder naturligtvis på skolan och vi anordnar kontinuerligt särskilda drogdagar, där gästande föreläsare informerar om alkohol, droger och deras skadeverkningar.
Vi är ständigt lyhörda i fråga om detta.

Ett exempel på informationsmaterial som skolan använder sig av i dessa frågor är tullverkets NoDrugs.