SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Skolans Historia

Skolans historia och särart

Vad är Musikkonservatoriet Falun?

Musikkonservatoriet Falun grundades 1967 av Svante Bohm, som var kommunal musikledare i Dalarna. Han ansåg att det fanns ett glapp mellan den kommunala musikskolan och musikhögskolorna. För att fylla ut detta glapp startade han det som då hette Kopparbergs Läns Landsting Högre Musikskola. Och även om verkligheten i vissa avseenden ser annorlunda ut nu i jämförelse med då, så kvarstår behovet av Musikkonservatoriet Falun, inte bara i Dalarna, utan i hela Musiksverige. Musikkonservatoriet Falun är något så unikt som en skola som bibehållit sitt välbeprövade framgångskoncept genom de senaste decenniernas många skolreformer. Skolan har även sina egna fast anställda lärare i de gymnasiegemensamma ämnena, vilket gör att det inte bara är i musikämnena som skolan har små grupper med en hög lärartäthet.

Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en: dels finns en yrkes- och högskoleförberedande musikerutbildning på gymnasienivå (estetisk spetsutbildning med riksrekrytering), och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikutbildning (HMU). Det faktum att eleverna studerar alla instrumentala gruppämnen tillsammans oavsett om de går gymnasiet eller HMU skapar en särskild dynamik: De yngre eleverna får många värdefulla impulser från de äldre. HMU-utbildningen hette tidigare KU (kompletterande utbildning), och bytte namn inför läsåret 15-16.

Skolan har gymnasiala utbildningar och eftergymnasiala HMU-utbildningar inom klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition.

Riksintag

Samtliga utbildningar har riksintag. Du som känner att du vill satsa på musiken fullt ut kan alltså söka hit – var du än kommer från i Sverige.

Trygg och kreativ miljö

Musikkonservatoriet Falun erbjuder dig en trygg och kreativ miljö där du på bästa möjliga sätt kan förbereda dig för ett liv inom musikens värld. Ingen annan skola har den erfarenheten över tid – i över 50 år har skolan förverkligat ungdomars drömmar om ett liv med musiken.

Lärartätheten och skolans storlek med ungefär 80 elever totalt, gör att du som elev verkligen blir sedd. Hundratals av eleverna från Falun har under åren gått vidare till olika högskolor. Nu syns och verkar de på olika professionella scener, i orkestrar och operahus i Sverige, Norden och hela världen.

Unik kombination

Kombinationen klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition – dessutom under samma tak – finns ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. Den egna specialiseringen i en viss genre gynnas av närheten till, och samarbete med, andra genrer.

Även om du går på en specifik inriktning finns stora möjligheter att bredda genom att välja till ämnen från de andra verksamheterna. Om du spelar klassiskt piano, kan du också spela jazz, eller få undervisning i komposition.

Vad är det som är så särskilt med Musikkonservatoriet då?

Säkert undrar du som läser detta, och kanske själv funderar över om du ska söka till en musikutbildning; Vad skiljer en skola som Musikkonservatoriet Falun från det estetiska programmet i din hemkommun?

Musikkonservatoriet är en av ytterst få yrkesinriktade utbildningar som får kallas gymnasial spetsutbildning med riksrekrytering. Detta betyder bland annat att hos oss går elever från hela landet, till och med från andra länder. » Läs mer om vad eleverna själva säger om att gå på skolan.

 • Lektionstidens längd. På Musikkonservatoriet Falun får alla elever 80 minuter i veckan på sitt huvudinstrument (2 x 40 min.). På de flesta estetiska program är lektionstiden hälften så lång, endast 40 minuter. Vårt läsår med reguljär undervisning är ca 36 veckor; 36 x 80 minuter ger 48 klocktimmar på ditt huvudinstrument per läsår. Till detta ska också en gemensam lektion i veckan läggas, det vill säga ytterligare 24 klocktimmar – då blir detta sammantaget 72 klocktimmar per läsår. (På musikhögskolorna varierar denna siffra och kan vara så låg som endast en femtedel av vår.)
 • Gemensam lektion med ackompanjatör varje vecka. Som elev på Musikkonservatoriet Falun får du repetitionstid med pianist och uppspelningstillfälle varje vecka. Få, om något, estetiskt program kan erbjuda detta.
 • Övningsrum. Musikkonservatoriet Falun erbjuder utomordentliga möjligheter till övning. Oftast delar två elever på ett övningsrum, vilket ger stora möjligheter att öva mycket och ofta.
 • Symfoniorkester. Ämnet Symfoniorkester är ovanligt om ens alls förekommande vid estetiska programmet i din hemkommun. Dessutom har Musikkonservatoriet Falun flera samarbeten varje år med professionella symfoniorkestrar som Dalasinfoniettan och Gävle Symfoniorkester. Då får du sitta bredvid en professionell musiker under en hel produktion, något som är enormt lärorikt och givande. Med Dalasinfoniettan sker två samarbeten varje läsår, ett per termin. Vid dessa samarbeten leds orkestern av en professionell dirigent, och orkesterns stämledare håller stämrep. » Läs mer här!
 • Kammarorkester och kammarmusik. Dessa ämnen är centrala på Musikkonservatoriet Falun, vilket inte alltid är fallet på det estetiska programmet i din hemkommun.
 • Inriktning. Inom vår gymnasiala spetsutbildning med riksrekrytering har vi fyra renodlade inriktningar i klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition. Detta innebär att vi har ett mer specialiserat innehåll än det estetiska programmet i din hemkommun.
 • Instrument. Musikkonservatoriet Falun har ett mycket stort instrumentarium med bland annat två nya Steinwayflyglar, tre nya Kawaiflyglar, en specialbyggd cembalo samt en helt ny och mycket omfattande slagverksinstitution.
 • Gästlärare. Vi har en mycket hög frekvens av mästarkurser med etablerade och ledande musiker och pedagoger. Klicka på »Gästlärare« på menyn och läs mer.
 • Hög nivå. Det är hög nivå på elevernas kunnande vid Musikkonservatoriet Falun. Elevernas kunnande ökar snabbt genom vår gymnasiala spetsutbildning med riksrekrytering. Det innebär hög nivå på såväl repertoar som undervisning. När man börjar på Musikkonservatoriet Falun utvecklas man snabbt, bland annat genom att många äldre kamrater stimulerar. En hög nivå på elevernas kunnande är en garanti för fortsatt hög kvalitet på såväl skola som lärare. Eleverna vid Musikkonservatoriet Falun har under årens lopp vunnit ett stort antal RUM-SM för unga musikanter, och även vunnit guld i World Music Contest i Holland.
 • Samarbete med högskolan. Ett kontinuerligt samarbete bedrivs bland annat med musikhögskolorna i Malmö och Örebro. Inom ämnet ljud- och musikproduktion har vi ett nära samarbete med Högskolan Dalarna, som är ledande i landet inom detta område.
 • Gotlands Tonsättarskola. Sedan 2002 pågår ett samarbete med Gotlands Tonsättarskola där tonsättarelever skriver helt ny musik som Musikkonservatoriets elever uruppför på festivalen »Ljudvågor« i Visby i maj varje år. Detta samarbete är unikt och nationellt uppmärksammat av bland annat Sveriges Radio och Kungl. Musikaliska Akademien. Samarbetet utgör ett led i Musikkonservatoriets ständigt pågående förnyelsearbete. » Läs mer här!
 • Gävle Symfoniorkester. Varje år sker ett samarbete inom ämnet komposition med Gävle Symfoniorkester. Då spelar orkestern verk av skolans tonsättarelever. » Läs mer här!
 • Internationellt samarbete. Musikkonservatoriet Falun strävar efter ökat internationellt samarbete. Skolan har under åren haft regelbundet återkommande samarbeten med skolor i Tyskland, Spanien, Danmark, Finland och Estland.
 • Unik tävling från våren 2015! Tillsammans med Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan anordnar Musikkonservatoriet Falun en helt unik tävling, DALASOLIST, där en solistvinnare år spela solo med Dalasinfoniettan och en tonsättarvinnare får sitt verk framfört vid samma konert. Båda vinnarna får också SETH KARLSSON-priset, 15.000 kr var.
 • Statistiken talar sitt tydliga språk. Musikkonservatoriet Falun ligger högt över riksgenomsnittet i alla avseenden. » Läs gärna Skolverkets elevenkät VT 2015!

Tre lektioner i veckan på ditt huvudinstrument

På Musikkonservatoriet Falun förbereds du grundligt inför de ämnen du kommer att göra prov i den dagen du står inför musikhögskolans omfattande antagningar. Varje vecka får du inte bara tre lektioner på ditt huvudinstrument, du får dessutom lektioner i kammarmusik samt i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria.

Musikkonservatoriet Falun har egen symfoniorkester, kammarorkester och kör, och stor vikt läggs vid ensemblespel i olika former. Vi vet att man i unga år utvecklas oerhört om man får chansen att spela tillsammans med andra ungdomar på samma nivå, och detta är något du får göra i mycket hög utsträckning hos oss.

Undervisningsvolymen, det vill säga antalet timmar du får träffa olika lärare och kvaliteten på dessa musikämnen, är det som skiljer Musikkonservatoriet Falun från det estetiska programmet i din hemkommun. Här är det verkligen musiken och ditt huvudinstrument som står i fokus.

Detta har också har visat sig under 50 år; antagningsprocenten från Musikkonservatoriet Falun till musikhögskolorna är sedan många år tillbaka den högsta i landet jämfört med övriga förberedande utbildningar.

Konsertverksamhet och samarbeten

Som studerande vid Musikkonservatoriet Falun erbjuds du rikligt med tillfällen att inför en sittande publik träna dig på att framträda samt få inblick i hur livet som professionell musiker kan vara.

För att du som elev ska få känna på hur det är att verka ute i det riktiga musiklivet har Musikkonservatoriet Falun även regelbundna samarbeten med DalaSinfoniettan och Gävle Symfoniorkester. Som elev spelar du sida vid sida med professionella musiker.

Ett unikt samarbete mellan Musikkonservatoriet Falun och Gotlands Tonsättarskola har resulterat i att våra elever under tio års tid uruppfört nyskriven musik vid festivalen »Ljudvågor« i Visby.

Skolan gör årligen konsert- och studieresor och vi får ofta besök av gästföreläsare, instruktörer och välkända musiker. » Läs vad några av våra gästande musiker sagt om skolan.

Musikkonservatoriet Falun 40 år, Jubileumsskrift

» Ladda ned här (PDF)

Musikkonservatoriet Falun 50 år, Jubileumsskrift

» Bläddra i den här!