SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Statistik

Elevhälsoteam (EHT)

Du når EHT genom att kontakta:

  • Marie Jensen, skolsköterska. Tel: 072-888 40 12. E-post: marie.jensen@falufri.se Jag finns på skolan onsdagar 13:30–14:30. Övrig tid går det bra att ringa eller mejla.
  • Johanna Svedberg, kurator. Tel: 070-397 78 43. E-post: johanna.svedberg@falufri.se. Kontakta mig via telefon, sms eller mail för att boka en tid.
  • Ann-Sofie Eriksson, specialpedagog. Tel: 070-543 69 04. E-post: ann-sofie.eriksson@falufri.se
  • Petronella Brehm, rektor. Tel: 073-866 10 94. E-post: petronella.brehm@musikkonservatoriet.se
  • Anna Lerneman, kontaktperson på skolan (lärare i religionskunskap, historia, samhällskunskap). Tel: 076-810 95 46. E-post: anna.lerneman@musikkonservatoriet.se
  • Charlotte Isaksson, (SYV). E-post: charlotte.isaksson@falufri.se Tel: 070-329 78 52. Studie- och yrkesvägledare