SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Spetshögstadiet

Folkmusik Eftergymnasial Utbildning

Inriktning folkmusik

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå under samma tak, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. Också vår kompositionslinje ryms inom skolans väggar, så här får du som gått ut gymnasiet och på allvar vill förbereda dig för musikhögskolestudier en ytterst kreativ miljö!

Vår eftergymnasiala utbildning ger dig en ren yrkes- och högskoleförberedande utbildning med enbart musikämnen. Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har Musikkonservatoriet Falun en avgift. För dig som startar hösten 2024 kommer avgiften vara 15 000 per termin. Utbildningen har riksintag till de totalt 35 platserna för de olika inriktningarna inom musik och är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 20 år.

Folkmusiklinjen vänder sig till fiolspelmän, folksång och knäppinstrumentalister (t ex gitarr, mandora, mandola och luta). 

Bland våra anställda lärare och gästlärare återfinns några av våra främsta folkmusiker: Ola Bäckström, Sofia Sandén, Maria Jonsson, Jon Holmén, Björn Ståbi, Per Gudmundsson, Lena Willemark, Gunnel Mauritzson, Malin Foxdal, Mats Berglund, Roger Tallroth och Agneta Stolpe.

Under dina två studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

  • Två individuella lektioner på ditt huvudinstrument
  • En gemensam lektion
  • En lektion i ensemblespel
  • Undervisning i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria, både ur ett allmänt och ur ett genrespecifikt perspektiv

Dessutom får du

  • Mästarkurser med framstående folkmusiker och solister
  • Vokal träning
  • Körsång