SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - KU Komposition

Komposition Eftergymnasial Utbildning

Inriktning komposition

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå under samma tak, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. 

Lägger man därtill att vi har en kompositionslinje inom skolans väggar, så får du som gått ut gymnasiet och på allvar vill förbereda dig för musikhögskolestudier en ytterst kreativ miljö! 

Vår eftergymnasiala utbildning ger dig en ren yrkes- och högskoleförberedande utbildning med enbart musikämnen.

Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har även Musikkonservatoriet Falun en avgift, den är 5000 kr per termin. 

Utbildningen har 24 platser totalt för de olika inriktningarna inom musik, den har riksintag och är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 20 år. 

Sökande ska ha gymnasiekompetens på nationellt program på gymnasieskola, folkhögskola eller liknande.

Kompositionsutbildningen är uppbyggd för att möta den snabbt föränderliga utvecklingen inom komposition, där allt fler influenser och genrer påverkar det konstnärliga uttrycket och där det traditionella tonsättandet kompletteras med modern teknologi.

Utbildningens fokus ligger på elevens egen kreativitet och personliga uttryck, men ger samtidigt grundläggande kunskaper i komposition. Unikt för kompositionsutbildningen vid Musikkonservatoriet Falun är att man läser komposition i kombination med studier på ett instrument alternativt solosång.

Musikkonservatoriet tillhandahåller det senaste inom musikteknologin och datorgenererat musikskapande. Lägg där till skolans övriga utbildningar inom klassikt, jazz och folkmusik som så får du en ytterst kreativ miljö och en bred plattform för ditt musikskapande.

Man läser också ljudproduktion. I detta ämne har vi ett nära samarbete med Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna som är en av Sveriges största utbildningar inom området. Detta innebär bl.a. medverkan vid inspelningsprojekt i professionell studiomiljö i samarbete med studenter vid Högskolan Dalarna och med vägledning av yrkesverksamma kompositörer och ljudtekniker.
Vid den årliga festivalen ”Ljudvågor” i Visby framför skolans elever musik skriven av studenterna vid Gotlands tonsättarskola. Vid detta unika samarbete ges stora möjligheter att möta andra kompositionsstudenter.

Dessutom kan Musikkonservatoriet Falun erbjuda ett unikt samarbete där eleverna får möta en professionell symfoniorkester, nämligen Gävle Symfoniorkester, som en gång per år framför musik skriven av eleverna.

Utbildningen vänder sig till dig som vill skaffa en gedigen grund för att skapa musik eller för fortsatta högre studier.

Under dina två studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

  • En individuell lektion per huvudämne, med möjlighet att komplettera till två lektioner i ett av huvudämnena
  • En gemensam lektion i dina huvudämnen
  • En lektion i kammarmusik och ensemble
  • Undervisning i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria

Dessutom får du

  • Mästarkurser med framstående musiker och solister
  • Piano som biinstrument
  • Symfoniorkester och kammarorkester
  • Vokal träning
  • Körsång

Profilen på kompositionsutbildningen vid Musikkonservatoriet är att du läser komposition i kombination med ett huvudinstrument. Detta ger en bred utbildning där kompositionsstudierna är starkt förankrade i musicerandet. 

Fördelningen mellan de två huvudämnena bestämmer du själv – kanske upptäcker du att det enbart är ett av ämnena du verkligen skulle vilja satsa på.

Som alla eftergymnasiala utbildningar i Sverige har även Musikkonservatoriet Falun en avgift, den är 5000kr per termin. » Läs mer (PDF)

Kursplan

» Ladda ned här (PDF)

Anmäl dig

» Gå till ansökningsformuläret

Viktiga datum inför HT-19

Ansökningen öppnar 1/11 -18. Oss tillhanda senast 1/3 -19.
Inträdesprov 18/3 – 20/3 -19.