SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Statistik

Statistik

Det är många elever som studerat vid Musikkonservatoriet Falun alltsedan starten 1967. Och gillar man siffror så finns siffror för den inbitne:

Totalt åren 1967-2010

Av totalt 1006 elever valde 925 att söka musikhögskolorna. Detta betyder att 91,9 % sökte och 8,1 % valde att satsa på något annat än musik.

Av dessa 925 elever som valde att söka antogs 757 av våra elever till musikhögskolorna. Detta betyder att 81,8 % av de elever som sökte musikhögskolorna också vann inträde till dem.

Enklare uttryckt kan man säga att drygt 8 av 10 kommit in på musikhögskolorna under 43 års tid!

Gymnasiet 1999-2010

Tittar man på statistiken från gymnasiet under de senaste tolv åren, så har det funnits 153 elever totalt. Av dessa valde 125 att söka musikhögskolorna. Detta betyder att 81,7 % sökte och 18,3 % valde att satsa på något annat än musik.

Av dessa 125 elever som valde att söka antogs 122 av våra elever till musikhögskolorna. Detta betyder att 97,6 % av de elever som sökte musikhögskolorna också vann inträde till dem.

Kompletterande utbildning 1999-2010

Tittar man på statistiken från HMU (Högskoleförberedande musikutbildning) under de senaste tolv åren, så har det funnits 164 elever totalt. Av dessa valde 127 att söka musikhögskolorna. Detta betyder att 77,4 % sökte och 22,6 % valde att satsa på något annat än musik.

Av dessa 127 elever som valde att söka antogs 122 av våra elever till musikhögskolorna. Detta betyder att 96,1 % av de elever som sökte musikhögskolorna också vann inträde till dem.

Vi är stolta!

Det är med stolthet vi tittar på våra siffror över hur många elever som studerat hos oss under åren och det resultat de presterat hos oss! Att 97,6 % av gymnasieeleverna vinner inträde till musikhögskolorna är en hisnande hög siffra!

Musikkonservatoriet Falun är en unik skola med ett fullkomligt enastående resultat över tid. Vi känner oss ödmjuka i att förvalta detta på bästa sätt. Vi ska också fortsätta arbeta målmedvetet för att hitta sätt att utveckla verksamheten ytterligare för de nya utmaningar som kommer att ställas på skolan i framtiden.

Skolverkets statistik är entydig!

» Klicka här för att se redovisningen av Skolverkets elevenkät VT 2015 vid Musikkonservatoriet Falun.