SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasium

Samarbeten

Samarbeten med det professionella musiklivet

Musikkonservatoriet Falun har mycket exklusiva, högkvalitativa och regelbundet återkommande samarbeten som en del av undervisningen. Få andra, om ens någon, av gymnasieutbildningarna i landet (spetsutbildningar inräknade) har en jämförbar nivå och volym på samarbeten med det professionella musiklivet:

  1. Samarbeten med Dalasinfoniettan. Två gånger varje läsår (en gång per termin), genomförs professionella produktioner med Dalasinfoniettan. Vid dessa produktioner sitter elever bredvid proffs. Produktionerna leds av professionell dirigent, som t ex Fredrik Burstedt (2015 och 2016), B Tommy Andersson (2014 och 2015), Michael Bartosch (2016) eller Andreas Alin (2017). Orkesterns stämledare genomför stämrep med stämmorna. Få, om något, annat gymnasieprogram i landet har den typen av samarbete, där elever deltar exakt som de professionella musikerna i orkestern, därtill två gånger per läsår (gäller för alla elever på skolan som spelar orkesterinstrument, oavsett årskurs). Exempel på verk som framförts med elever bredvid proffs de senaste två åren är Beethovens symfonier nr 3 och 8, Dvoraks symfoni nr 8, Brahms symfoni nr 3, Mozart symfoni nr 40 och Rimskij-Korsakovs Scheherazade. Eleverna får på skoltid gedigna förberedelser inför dessa produktioner.
  2. Gävle Symfoniorkester. Varje år genomförs ett samarbete med Gävle Symfoniorkester, där Musikkonservatoriets elever får komponera för symfoniorkester. Detta projekt riktar sig främst till skolans kompositionselever, men då Musikkonservatoriet har många elever som har komposition som tillval, är möjligheten öppen för alla.
  3. Dalasolist. Dalasolist är den årligt återkommande tävlingen där elever från Musikkonservatoriet får tävla om att få spela solo med en professionell symfoniorkester. En elev varje år vinner solistklassen, och det finns också en kompositionsklass. Vid en konsert i oktober varje år i Dalasinfoniettans abonnemangsserie framträder vinnarna som solist och komponist. De två vinnarna av Dalasolist får också Seth Karlsson-priset på 15.000 kr vardera.  Ingen annan gymnasieutbildning i landet har en egen tävling där priset är att få framträda som solist med professionell orkester.
  4. Gotland tonsättarskola. Varje år sedan 2002 genomförs ett helt unikt projekt där elever vid Gotlands Tonsättarskola komponerar för Musikkonservatoriets elever, verk som uruppförs vid den årliga festivalen Ljudvågor i Visby. Detta projekt har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för sina pedagogiska och moderna kvaliteter. Varje år uruppförs 12-13 verk. Det handlar alltså om över 200 uruppföranden sedan 2002, vilket torde vara unikt för en gymnasieutbildning även globalt sett.
  5. Musikhögskolan i Malmö.
  6. IMG_3591