SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gymnasiet Klassisk Musik

Klassisk musik Gymnasium

Gymnasial spetsutbildning med riksrekrytering

Musikkonservatoriet Falun erbjuder ett gymnasium med en estetisk spetsutbildning med riksintag. Endast ett fåtal skolor i Sverige har liknande utbildning, och kraven som ställs för att få driva en estetisk spetsutbildning är stora.

I kraft av Sveriges i särklass största erfarenhet på området, tillsammans med det faktum att Musikkonservatoriets lärarkår är mycket välutbildad och kompetent, uppvisar Musikkonservatoriet Falun en enastående statistik när det gäller att slussa unga begåvningar till vidare studier på musikhögskolor i Sverige och utomlands.

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå under samma tak, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. Också vår kompositionslinje ryms inom skolans väggar, så här får du en ytterst kreativ miljö som gymnasieelev med musik som huvudintresse!

Under dina tre studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

  • Två individuella lektioner på ditt huvudinstrument
  • En gemensam lektion på ditt huvudinstrument
  • En lektion i kammarmusik och ensemble
  • Undervisning i övriga musikteoretiska ämnen som gehör, satslära, musiklära och musikhistoria.

Dessutom får Du:

  • Mästarkurser med framstående musiker och solister
  • Piano som biinstrument
  • Vokal träning
  • Körsång
  • Symfoniorkester, kammarorkester och operaprojekt
  • Individuella val 200 poäng