SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Spetshögstadiet

Spetsverksamhet för högstadiet

Musikkonservatoriets spetsverksamhet för högstadiet

Från och med hösten 2013 kommer Musikkonservatoriet Falun att bedriva en nystartad spetsverksamhet för högstadiet. Verksamheten syftar till att fånga upp särskilda begåvningar som vill ägna sig åt musik, och att erbjuda dessa begåvningar särskilda resurser som är ämnade att optimera möjligheterna till den egna musikaliska utvecklingen.

Verksamheten består av undervisning i huvudämnet, gemensam lektion, samt ensemble och teori. Lektionstidens längd i huvud- ämnet beror på elevens ålder och mognad, men minst 40 minuter i veckan. Verksamheten erbjuds inom skolan fyra huvudinriktningar: Klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition.

De elever som antas till denna spetsverksamhet kommer också att erbjudas tillfälle att delta i skolans olika orkesterprojekt. I inledningsfasen ska antalet elever i denna verksamhet vara maximalt 10. Schema för undervisningen fastställs i samråd med varje enskild elev. Undervisningen är kostnadsfri.

För att starta denna verksamhet inbjuder härmed Musikkonservatoriet Falun intresserade elever att söka. Inbjudan gäller alla symfoniska instrument (stråk, träblås, bleckblås, slagverk) samt piano, orgel, gitarr, blockflöjt, trumset, saxofon, sång och accordeon/dragspel. Inbjudan gäller även komposition. Ålder 13–16 år. Denna inbjudan riktar sig till elever från såväl Falun och Borlänge som från andra kringliggande kommuner i Dalarna.

Anmäl dig

Musikkonservatoriet Falun planerar att fortsätta spetsverksamheten kommande läsår. Ett begränsat antal platser står till förfogande för dig som är intresserad av att börja läsåret 2019–2020. Vi vill ha din ansökan senast 15 april 2019. Skriv i din ansökan vilket instrument du spelar, hur länge du spelat och varför du vill söka till Musikkonservatoriets spetsverksamhet för högstadiet. Skriv och namn och telefonnummer till din lärare. Du kommer att bli kallad till intervju och provspelning, som sker under maj månad. Vid provspelningen tittar vi i första hand på dina förutsättningar att utvecklas, mer än hur bra du spelar just nu.

Har du frågor?

Om du har frågor kring Musikkonservatoriets spetsverksamhet för högstadiet ska du kontakta Petronella Brehm, rektor på telefon 073-866 10 94 eller via e-post: petronella.brehm@musikkonservatoriet.se

Anmälan

Du som är intresserad kan anmäla dig med ett personligt brev till:
Musikkonservatoriet Falun, Daljunkaregatan 11, 791 37 Falun