SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Gästande Lärare

Gästande lärare

Alla våra gästlärare

Musikkonservatoriet gästas regelbundet av såväl svenska som utländska gästföreläsare. Vikten av att som elev få arbeta med de yppersta musikerna och lärarna i mästarkursform gör att Musikkonservatoriet Falun satsar stora resurser på den här typen av undervisning.

Musikkonservatoriet som institution får också genom dessa gästföreläsare en möjlighet att i sin ordinarie undervisning hålla en nära kontakt med influenser och metoder från de ledande högskolorna och universiteten i Sverige och utomlands.

Här är några exempel på framstående musiker som genom åren varit gästföreläsare på Musikkonservatoriet Falun.