SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Föreläsning

Gy3 besöker Högskolan Dalarna och går på föreläsning om den progressiva judendomen. Docent Ruth Illman från Åbo Akademi berättar om musik och religiös förändring med exempel från dagens judiska London.