SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Föreläsning för eleverna

Karin Hellqvist håller föredrag om hur det är att vara mitt i en internationell karriär inom området nutida musik, dvs hur det är att spela, hur notation kan se ut, vilka svårigheter som kan uppstå, och en massa annat som rör nutida musik från ett musikerperspektiv. Denna föreläsning är obligatorisk för alla som är med i Gotlands-projektet, samt för tonsättareleverna.