SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Föreläsning för samtliga elever på skolan

Kl 17.10 – 18.10 är det föredrag med kompositören Malin Bång och Karin Hellqvist. Föredraget handlar om entreprenörsskap, hur det går till att starta ett samarbete med en kompositör och hur man kan beställa musik av en tonsättare. Vi får också veta en del om det samarbete Faint Noise har haft de senaste 10 åren. Här finns möjligheter för elever att ställa frågor. Detta föredrag är obligatoriskt för alla elever på skolan