SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Föreläsning Sven-David Sandström

Under Mattias Lysells pappaledighet vikarierar ingen mindre än Sven-David Sandström. Onsdag 14 juni håller han en exklusiv föreläsning för konservatorieeleverna och lärarna.

Foto: Eva Rudling

Foto: Eva Rudling