SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Gotland workshop 2:2

Förberedelser inför uruppföranden av nyskriven musik på »Ljudvågor 2022« i Visby. Ett unikt samarbete mellan Musikkonservatoriet Falun och Gotlands Tonsättarskola.