SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Konsert Spelrum

Musikkonservatoriet har konsert i kammarmusikföreningen Spelrums regi. Delar av årets Gotlandsprogram spelas/uruppförs. Fri entré, välkomna!