SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Körkonsert med Gy3

Studentklassen Gy3 gör en avslutningskonsert i form av redovisning av veckans körprojekt. Konserten genomförs UTAN PUBKLIK, endast lärare välkomna.