SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

LJUDVÅGOR VISBY

Musikkonservatoriet Falun deltar i tonsättarfestivalen Ljudvågor 2018 med två konserter och ett antal uruppföranden.

Deltagare som går i Gy 1 och ska göra nationellt prov i matematik kommer att resa från Falun en dag tidigare, dvs onsdag 16 maj, för att göra provet i Visby.