SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Masterclass för stråkorkester och piano

Simon Crawford-Phillips håller masterclass för kammarmusik, stråkorkester och pianoelever.

13.20-14.20: Masterclass piano
14.30-16.00: Masterclass kammarmusik
16.00-17.20: Masterclass stråkorkester
17.30-19.00: Masterclass piano