SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Nationellt prov Eng5, Gy1

Samling: 08:45. Provstart: 09:00. 90+50 minuter, 20 minuter paus.

OBS! Nationella prov är p g a Coronovirus/Covid-19 under vt 2020 INSTÄLLDA!