SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Nationellt prov Eng5, Gy1

30 minuter per elevpar enligt separat schema.

OBS! Nationella prov är p g a Coronovirus/Covid-19 under vt 2020 INSTÄLLDA!