SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Nationellt prov Sv3, Gy3

10 minuter per elev enligt separat schema.

OBS! Nationella prov är p g a Coronovirus/Covid-19 under vt 2020 INSTÄLLDA!