SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Opera, skolföreställning

Henry Purcells opera »Dido och Aeneas« framförs för särskilt inbjudna skolor.

OBS! Operaprojektet är p g a Coronavirus/Covid-19 INSTÄLLT!