SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Sista anmälningsdag – gymnasiet!

Du som söker till gymnasiet på Musikkonservatoriet Falun läsåret 2020/21 ska ha inkommit med anmälan innan detta datum.