SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Sista anmälningsdag – HMU!

Du som söker till den eftergymnasiala högre musikutbildningen HMU på Musikkonservatoriet Falun läsåret 2020/21 ska ha inkommit med anmälan innan detta datum.