SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Slagverkskonsert

Slagverksklassen åker till Nora bergslagsförsmling och konserterar.

OBS! Konserten är p g a Coronavirus/Covid-19 INSTÄLLD!