SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Studentavslutning

Studenterna samlas i Orkestersalen kl. 11.00 för avslutning med lite sång och betygsutdelning.

 

Kl.12.00 är det dags för det årliga utspringet från skolans huvudentré.