SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Workshop 2:2, Gotlandsprojekt

Förberedelser inför uruppföranden av nyskriven musik på »Ljudvågor 2020« i Visby i maj. Ett unikt samarbete mellan Musikkonservatoriet Falun och Gotlands Tonsättarskola.