SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Workshop Gotland 2:2

Förberedelser inför uruppföranden av nyskriven musik på »Ljudvågor 2021« i Visby i maj. Ett unikt samarbete mellan Musikkonservatoriet Falun och Gotlands Tonsättarskola.