SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

VÅRKONSERT 29 MAJ

Onsdag 29 maj kl 19 i Kristinehallen. Ett för landet unikt samarbete. Dalasinfoniettans musiker agerar mentorer till våra elever och delar med sig av sin rika erfarenhet och samlade kunskap. Det skapas en situation där den pedagogiska effekten blir enorm. Våra elever får insikt i hur det skulle kunna vara att deltaga i en professionell produktion där endast några dagars koncentrerat repeterande med professionell dirigent leder fram till klingande slutprodukt: Antonin Dvoraks Symfoni nr 8.

Fri entré, varmt välkomna!