SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

CASPER WIKSTRÖM ÅRETS DALASOLIST

Årets kompsitionspris inom ramen för Dalasolist är Casper Wikström och hans verk »Stjärnenatt«. Juryns motivering lyder: »Ett väl sammanhållet verk, som med sin fina form och lyriska instrumentering skapar en vacker atmosfär«.

Verket »Stjärnenatt« kommer att framföras i Kristinehallen i oktober 2019 inom ramen för Dalsolist då också den instrumentala Dalsolisten Ebba Eriksson kommer att framföra von Webers Klarinettconcertino tillsammans med Dalasinfoniettan.