SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

DALAKOMPONIST 2020

Efter allt fokus på som nationellt legat på Coronavirus/Covid-19 är det oerhört glädjande att på detta utrymme äntligen kunna meddela något verkligt positivt! I dagarna två repeteras det nämligen för fullt inför tävlingen Dalakomponist och de sex tävlande bidragen är:

  • Miriam Barchéus: »Omvänd/oMVÄND«
  • Oscar Björkman: »Olympus Mons«
  • Love Carbin: »Är tiden, är klockan«
  • Vincent During: »Genji, Daitsuke och Hachiro«
  • Emil Johansson: »Trois pièces de d’orchestre«
  • Viktor Krmic: »Hrvatski San«

Dalasinfoniettan, här under ledning av dirigenten Staffan Larson och konsertmästaren Anders Jakobsson, repar under måndag 4 maj in tävlingsbidragen. Under tisdag 5 maj spelas samtliga verk in och en jury kommer vid ett senare tillfälle kora en vinnare vilken under våren presenteras på detta utrymme.

Under vinjetten »Dalasolist« i oktober framför Dalasinfoniettan sedan det vinnande bidraget där också årets Dalasolist (instrumentalist eller sångare) medverkar.

På grund av rådande situation gällande Coronavirus/Covid-19 är varken repetitionen eller inspelningen öppen för publik.