SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

FIGAROS BRÖLLOP

Musikkonservatoriet Falun bjuder in till sin årliga operaföreställning. Valet av opera i år har fallit på »Figaros bröllop« av W. A. Mozart, av många kallad »operornas opera«. Vi gör så gott som hela akt två och delar av tredje akten. Alla våra sångelever medverkar, från de i gymnasiets årskurs 1 till våra eftergymnasiala HMU2-elever.

Figaros bröllop utspelas under en enda dag, på greve Almavivas slott. Det är en opera om relationer; konflikterna är interna, men de yttre sociala och politiska omvälvningarna i tiden avspeglar sig i personernas agerande. Det är åren strax före franska revolutionen och i Beaumarchais text finns mot aristokratin riktad kritik. Mest märks detta på greven; marken raseras under hans fötter och hela hans världsbild krossas. Revolutionen är i full gång – både den yttre och den inre.

Varmt välkomna till årets operaprojekt!