SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

INFO COVID-19

Till alla våra sökande, med anledning av spridningen av covid-19/corona.

Under vecka 12 (16–18 mars 2020) är det dags för inträdesprov till Musikkonservatoriet Falun. Vi har sett över våra rutiner och har beslutat följande:

  • Vi genomför proven som planerat under 16-18 mars. De sökande är redan uppdelade i olika grupper som sprids över de tre dagarna, se kallelse.
  • Den som är sjuk anmäler sjukdom och får ny chans till prövning, antingen måndag 23/3 eller enligt personlig överenskommelse.
  • Om du nyligen har vistats i ett riskområde (t.ex. Sydkorea, Iran, Italien) eller som har en nära anhörig som är sjuk i Corona, kontakta oss för planering av ditt prov.
  • Sjukanmäl dig i så fall till tel 023-490 213 (telefonsvarare finns).

Vi uppmanar alla att noga följa de riktlinjer som finns för att förhindra smittspridning och skydda sig själv och andra:

  • Tvätta händer ofta med tvål och vatten minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt.

Vi kommer att se till att alla som vill söka till oss får möjlighet att göra det. Kontakta oss om du har frågor eller andra funderingar.

Välkommen till Musikkonservatoriet Falun!
Petronella Brehm, rektor