SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

INSPIRERANDE MED INGRID HAKING

Torsdag 14 november hade skolan en mycket inspirerande föreläsning med sångpedagogen Ingrid Haking. Utgångspunkten var hur man kommunicerar med publiken med hjälp av kroppsspråk och talspråk där Haking betonade vikten av att medvetandegöra allt det som är runt själva musicerandet och att det som musiker och sångare gäller att ha ljuset riktat på publiken.

Det var även masterclass med den klassiska linjens sångare. Fokus låg på nordisk romanssång, ett projekt som sångklassen arbetar med inför en konsert 14 februari 2020.

Foto: Anna-Karin Hagegård.