SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

INSTÄLLD KONSERT

Kvällens slagverkskonsert är inställd pga av sjukdom. Konserten kommer att äga rum torsdag 15 december istället. Kristinehallen. Välkomna!