SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

JENNY BLEV STIPENDIAT

Valthornisten Jenny Isaksson belönades med ett stipendium på 12000 kr ur Deljeskogs Minnesfond under det att Musikkonservatoriet Falun genomförde sin traditionsenliga julavslutning. Vi får förmoda att pengarna kommer väl till pass eftersom Jenny sparar pengar till införskaffande av ett nytt instrument.

Stort grattis, Jenny!